LO - Zrnka

LO for charita-project Zrnka. / LO pro charitativní projekt Zrnka.

For Klarka and her mother Diny / pro Klárku a její maminku Diny.

credit here

0 komentářů: