LO - Rudík

Dostalo se mi té cti, že můžu být CT guest na srpen u Design by Schaarka.

I'm CT guest for August by Design by Schaarka

Toto je LO z nového kitu Summer Mood

It's LO from a new fantastick kit Summer Mood

0 komentářů: